Jukka Alkkiomäki

Jukka Alkkiomäki

Rakenneliimat, epoksihartsit, silikonit, elastomeerit, valuhartsit